Photo by Joakim Honkasalo on Unsplash

Materiaali

Tältä sivulta löytyvät Tukikeskus Hilman julkaisemat esitteet, oppaat, selvitykset ja muut julkaisut sekä uusimmat toimintakertomukset.

Muut-osioon on kerätty muiden tahojen tuottamia hyviä materiaaleja ja hyödyllisiä linkkejä.

Kaikkiin materiaaleihin pääsee käsiksi vasemmalla olevasta sivuvalikosta.

 

Uusimmat ja suosituimmat julkaisumme löydät tästä:

Hilman esitteet : turkiksi

KOTOUTUMISTA KAIKILLE   Jokainen vieraskielisessä ympäristössä asunut tai vieraillut tietää, että yhteiskuntaan liitytään ensisijaisesti kielen välityksellä. Kielitaidon puute hankaloittaa arkisista asioista selviytymistä – opiskelusta ja työnteosta puhumattakaan. Suomalaisessa yhteiskunnassa korostuu erityisesti suomen, ruotsin tai suomalaisen viittomakielen oppimisen tärkeys. Valtionhallinnon keskeisin työväline Suomeen muualta muuttaneiden kotoutumisen edistämisessä on maahanmuuttajalle tehtävä kotoutumissuunnitelma ja sen mukainen kotoutumiskoulutus. Kotoutumistoimenpiteitä, kuten kotoutumiskoulutusta, järjestettäessä on huomioitava vammaisten henkilöiden yhdenvertainen oikeus kotoutumiseen. Mikäli vammaisen maahanmuuttajan osallistuminen koulutukseen estetään, tai se toteutetaan hänelle soveltumattomassa muodossa, rikotaan samalla hänen oikeuttaan kotoutumiseen.  TÄSTÄ

 

NÄKÖKULMIA VAMMAISUUTEEN   Maailmassa arvioidaan olevan yli miljardi vammaista ihmistä. Luku tuntuu suurelta, mutta silti vammaiset ihmiset muodostavat vähemmistön, jota suurimmassa osassa maailmaa pidetään toisen luokan kansalaisryhmänä. Vammaiset ihmiset ovatkin alkaneet järjestäytyä, he haluavat äänensä kuuluviin. Tähän on vain yksi tie – yhteistyö ja voimien yhdistäminen. Artikkelikokoelma Näkökulmia vammaisuuteen on yksi yhteistyön tuloksista. Artikkelikokoelman on toimittanut Vammaisfoorumi ry:n maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma. Artikkelikokoelman tarkoituksena on avata uusia näkökulmia vammaisuuteen ja valottaa erityisesti vähemmistön vähemmistön, vammaisten maahanmuuttajien asemaa. TÄSTÄ

 

SUOMEA SISULLA.
Suomen kielen oppimateriaali näkövammaisille maahanmuuttajille äänitteitä.
Tässä esitellään näkövammaisen henkilön vieraan kielen opiskeluun liittyviä haasteita ja pulmien ratkaisumahdollisuuksia.
Tämä oppimateriaali on tarkoitettu näkövammaisille maahanmuuttajille, jotka haluavat oppia suomea. Materiaalia voi käyttää, vaikka ei osaisi vielä suomea TÄSTÄ

 

VAMMAISEN JA PITKÄAIKAISSAIRAAN MAAHANMUUTTAJAN OPAS

Opas on tarkoitettu perusoppaaksi vammaisille ja pitkäaikaissairaille maahanmuuttajille, heidän läheisilleen sekä heidän kanssaan työtä tekeville tahoille.

Opas antaa perustietoa niistä palveluista, oikeuksista, velvollisuuksista ja mahdollisuuksista, jotka tukevat itsenäistä ja aktiivista elämää Suomessa.

Oppaan erikieliset versiot ovat osittain eri vuosilta. Uusin, vuonna 2016, päivitetty opas löytyy nyt selkosuomeksi, suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja arabiaksi.

Käännökset eri kielille on tehty oppaan selkokielisestä versiosta.

Opas löytyy myös kansainvälisin viittomin viitottuna. Viittomakielinen opas on toteutettu vuonna 2013.

Vuonna 2016 julkaistut oppaat (pdf):

suomi, selkosuomi,
English – englanti, По-русски – venäjä, بالعربية – arabia

Vuonna 2012 julkaistut oppaat (pdf):

burma, kiina, kurdi (sorani), persia, ranska, ruotsi, somali, thai

NÄKÖVAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN SUOMEN KIELEN OPISKELU – VINKKEJÄ OPISKELIJALLE JA OPETTAJALLE (2015)

Koulutussuunnittelija Eeva-Liisa Koskisen (NKL) laatimassa oppaassa löytyy tietoa näkövammaiselle maahanmuuttajalle soveltuvasta kielenoppimateriaalista, opiskelutekniikoista ja eri tavoista tehdä muistiinpanoja. Seitsemänsivuinen opas sisältää tietoa niin opiskelijalle kuin opettajallekin.

Opas: näkövammaisen maahanmuuttajan suomen kielen opiskelu (rtf)

SOSIAALIALAN SELKOKIELINEN SANASTO

Sanaston tarkoituksena on selittää tärkeimpien suomenkielisten sosiaalialan sanojen ja termien merkitys. Sanasto on saatavissa suomeksi selkokielellä sekä kaksikielisenä sanakirjana (suomi – vieras kieli) kuudella muulla kielellä. Käännökset on tehty selkokielisen sanaston pohjalta.

Sanastoa voi tilata Hilmasta maksutta max 10 kpl vammaisten tai pitkäaikaissairaiden maahanmuuttajien käyttöön. Ylimenevästä määrästä tai muiden ryhmien käyttöön tulevasta tilauksesta veloitamme paino- ja postikulut. (Kurdikielinen sanasto vain sähköisenä versiona.)

Kaikkia kieliversioita voi myös lukea ja tulostaa alla olevista linkeistä (pdf): suomi (selkokieli), englanti, ranska, venäjä, arabia, somali, kurdi (sorani)