Vammaisten Maahanmuuttajien Tukikeskus Hilman vuoden 2024 toinen uutiskirje.

Terveisiä keväältä!

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilmassa on ollut toiminnan täyteinen kevät. Olemme aloittaneet uuden vertaisryhmän Turun seudulla Varhasta saamamme avustuksen turvin. Käynnissä ovat olleet myös jo tutut vertais- ja inforyhmät: Hilma kahvit (kokoontuu Itäkeskuksessa), Vantaan ja Keravan vertaisryhmät sekä Ukrainalaisten vertaisryhmä Helsingissä. Suomen kielen keskustelukerho on kokoontunut joka perjantai Iiriksessä, Itäkeskuksessa. Sen vetäjäksi olemme saaneet meidän oman kokemusasiantuntijan Ibrahimin. Kaikkia ryhmiä jatketaan kesän jälkeen ja lisätietoa ryhmistä saat seuraavasti:

-Hilma kahvit- mahmoud.hassan@tukikeskushilma.fi

-Vantaa, Keravan ja Ukrainalaisten ryhmät- ban.abdulhameed@tukikeskushilma.fi

-Turun seudun vertaisryhmä- jelena.saaranen@tukikeskushilma.fi

-Suomen kielen keskustelukerho- hussein.el.shikh@tukikeskushilma.fi

Kesä 2024!

Päivystyksemme on auki vielä kesäkuun; maanantaista torstaihin palveluneuvojat vastaavat kysymyksiin klo 10-15 puhelimitse 044 9016441 ja osoitteessa Marjaniementie 74, Iiris-keskus.

Päivystys on kiinni 1.7-7.8.2024.

Olemme tekemässä retken Fallkullan kotieläintilalle 11.6 klo 12. Vielä on muutamia paikkoja jäljellä ja niistä voi tiedustella Husseinilta: hussein.el.shikh@tukikeskushilma.fi

-Turun ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 11.6 klo 16-17.30 osoitteessa Meriläistentie 1 C. Ryhmän vetäjät käyttävät kielinä suomea, arabiaa ja venäjää. Ilmoittautumista ei tarvita, ryhmä on avoin ja kaikki vammaiset maahanmuuttaneet ja heidän läheisensä ovat tervetulleita! Luvassa yhteinen peli-iltapäivä!

-Vantaan ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 10.6 klo 16-17.30 osoitteessa Paalutori 3, Vantaa. Ryhmän vetäjät osaavat suomen lisäksi arabiaa ja englantia. Arabiankielinen lääkäri Mae on tulossa puhumaan ja keskustelemaan henkisestä hyvinvoinnista.

Tässä kuvallisia mainoksia vielä kesän tulevista tapahtumista eri kielillä:

Vaikuttamista!

Sekä vammais- että maahanmuutto asioissa on menossa isoja muutoksia. Uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan 1.1.2025. Vammaisfoorumi ry on antanut lausunnon uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamisesta ja koko lausunnon voit lukea vammaisfoorumin kotisivulta: https://vammaisfoorumi.fi/vammaisfoorumin-lausunto-uuden-vammaispalvelulain-soveltamisalan-tarkentamisesta-29-05-2024/ (linkki avautuu uuteen välilehteen) . Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta, VANE, on pyytänyt Hilmaa kuulemistilaisuuteen Yk:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmisteluun liittyen. Hilma tekee yhdessä Vammaisfoorumin kanssa lausunnon valtioneuvoston toimenpideohjelmaksi, rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Valmiin lausunnon voi lukea Vammaisfoorumin ja Hilman nettisivuilta ensiviikolla.

Seuraamme tarkasti myös kansalaisuuslain uudistamista ja siellä erityinen huolenaiheemme on miten vammaiset ja pitkäaikaisesti sairaat henkilöt otetaan huomioon. Jo tällä hetkellä näemme kuinka kansalaisuushakemuksissa ei huomioida tarpeeksi vammaisia henkilöitä kielikysymyksessä ja tällöin tosiasiallinen yhdenvertaisuus ei toteudu.

Huolta aiheuttavat myös monet uudistukset ja mielipideilmasto, jotka tiukentuvat maahanmuuttajia ajatellen. Hallituksen esitys laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi, on yksi uudistus, josta olemme lausuneet huolemme- Yk:n vammaisyleissopimuksen sisältöä ei ole huomioitu luonnoksessa! Miten kansalaisyhteiskunta voi tehdä työtään kotoutumisen ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi jos koko ajan maahanmuutto ja maahanmuuttajat nähdään, valtiomme johtoa myöten, negatiivisessa valossa. Nyt tarvitaan positiivisia avauksia ja keskinäisen luottamuksen rakentamista- maailmalla on jo liikaa eri väestöryhmien vastakkainasettelua ja tästä johtuvia sotia!

Yhteistyötä!

Haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet kanssamme yhteistyötä tänä keväänä tai muina vuosina. Vain yhteistyöllä saamme aikaan todella vaikuttavaa työtä monikulttuuristen kansalaistemme ja asukkaidemme hyvinvoinnin eteen. Olethan yhteydessä Hilman kehittämispäällikköön, Karoliina Mäkeen, karoliina.maki@tukikeskushilma.fi, kaikenlaisessa yhteistyön merkeissä. Tässä vain muutamia esimerkkejä yhteistyöstä:

Tampereella yhteistyökumppanimme, Lähi-Idän naisten yhdistys ( https://lahi-idan.com/ (linkki avautuu uuteen välilehteen) ), tekee hienoa työtä ja suunnittelemme elokuulle 3 päivän leiriä asiakkaillemme. Leirillä mukana ovat Hilman palveluneuvojien lisäksi työntekijöitä ja vapaaehtoisia Lähi-idän naisten yhdistyksestä.

Olemme kiitollisia että voimme tehdä yhteistyötä yhteiskuntaorientaation oppimateriaalin uudistamistyössä. Yhteiskuntaorientaation oppikirja valmistui vuonna 2017 ja sitä kehitetään edelleen. Oppikirja on tuotettu osana Suomen Pakolaisavun Kotikunta- hanketta.

HUS:n päiväkeskus Vuoren sekä autismi- ja kehitysvamma-alan toimijoiden kesken olemme suunnittelemassa uutta materiaalipakettia. Tarkoituksena on tuottaa yhdessä eri kielistä videomateriaalia autisminkirjosta ja kehitysvammaisuudesta. Tästä kerromme lisää tulevissa uutiskirjeissä.

Monikulttuuristen näkövammaisten nuorten ja heidän vanhempien tukemista edistämme yhdessä Näkövammaisten liiton, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.

Kuulovammaisten maahanmuuttajien asioissa teemme hyvää yhteistyötä Kuurojen kansanopiston ja Kuurojen liiton kanssa. Yhteistyötä on syventänyt se, että yksi palveluneuvojistamme, Ban, osaa suomalaista viittomakieltä!

Invalidiliitto on uudistamassa opastaan monikulttuuriseen yhdistystoimintaa ja saamme olla osa tätä työtä, iso kiitos siitä!

Yhteydet!

Muistathan seurata Hilma sosiaalisen median kanavia:

https://www.facebook.com/palveluneuvoja.tukikeskushilma (linkki avautuu uuteen välilehteen)

https://www.facebook.com/TukikeskusHilma/ (linkki avautuu uuteen välilehteen)

https://tukikeskushilma.fi/ (linkki avautuu uuteen välilehteen)

https://www.instagram.com/tukikeskushilma/ (linkki avautuu uuteen välilehteen)

https://x.com/TukikeskusHilma (linkki avautuu uuteen välilehteen)

https://www.youtube.com/channel/UC47tYsN75npR_UQNWE-LimA (avautuu uuteen välilehteen)

 

Terveisin,

Karoliina Mäki

Kehittämispäällikkö/ Development manager

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma
Hilma – The Support Centre for immigrants with disabilities or long-term illnesses
Vammaisfoorumi ry / Finnish Disability Forum
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki, Finland (PL 30, 00030 IIRIS)

tel: (+358) 050 300 2501